+ افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

بیان انحرافات و نقد مولوی – مولوی و سماع ” 1 ” – مولوی : سماع برتر و بالاتر از نماز است!

بیان انحرافات و نقد مولوی – مولوی و سماع ” 1 ” – مولوی : سماع برتر و بالاتر از نماز است!

 

تعدادی از بزرگان صوفیه هستند که به شدت شیفته سماع بوده و آنرا یکی از برترین اعمال یا حتی بهترین عمل نزد خداوند می دانند. مولوی، شمس، فخرالدین عراقی، اوحد الدین کرمانی و روزبهانی بغلی شیرازی از این دسته اند.

 

مولوی میگوید:

پس غذای عاشقان باشد سماع

که در او باشد خیال اجتماع

 

وی حتی سماع را برتر از نماز میداند. افلاکی در مناقب العارفین مینویسد:

روزی در حضور مولانا رباب (یک نوع آلت موسیقی) میزدند و مولانا ذوقها میکرد.از ناگاه عزیزی (یکی از مریدان) در آمد که نماز دیگر (اذان) میگویند. مولوی لحظه ای تن زد (صبر کرد) و فرمود: نِی نِی آن (اذان) نماز دیگر و این سماع نماز دیگر .

 

هر دو داعیان حقند. یکی (اذان و نماز) ظاهر را به خدمت میخواهد 1 واین دیگر (سماع) باطن را به محبت حق میخواند. ( مناقب العارفین ص 342)

 

 

در جایی دیگر در مقابل حدیث حضرت رسول که می فرمایند:حبب الی من الدنیا النسا والطیب و قرة عینی الصلوه! میگوید: ما از این عالم سه چیز را اختیار کردیم: یکی سماع ویکی فقاع (آبجو) و یکی حمام (مناقب العارفین ص 406 ومولانا جلال لدین ص 342).

 

فرزند خلف مولوی نیز میگوید : انبیا توجه و رویکرد به خدا را در قالب نماز به مردم می رساندند اما اولیاء (صوفیه) آن نماز حقیقی را به صورت سماع به عالمیان رساندند. (ولد نامه 112 ومناقب العارفین ص394)

 

این جمله از فرزندش سلطان ولد در ولد نامه امده است :
روز و شب در سماع رقصان شد
بر زمین همچون چرخ گردان شد

 

نجم الدین کبری می گوید: شیخ جنید بغدادی در سماع حاضر بود و سماع در نمی گرفت ، شیخ فرمود : بنگرید که هیچ عامی در میان ما هست؟ (منظور غیر صوفی) نیافتند و …   شیخ فرمود : بهتر طلب کنید ، چون طلب کردند کفش عامی با کفش صوفی عوض شده بود وبه این دلیل در نمی گرفت . (اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن   ص 23)

 

و باز از قول مولوی می نویسد: العشق یزید بالسماع . سماع عشق آفرین است .  ص 436.

 

چگونه مولوی سماع و رقاصی را بر نماز نازل شده بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ترجیح می دهد؟ مولوی یک صوفی سنّی و افراطی است و متاسفانه در جامعه شیعی ما به عنوان عارفی بزرگ معرفی می شود! آیا معرفی ویبه عنوان عارف بالله ، توهین به ساحت مکتب تشیع و ائمه هدی علیهم السلام نیست؟


[1] – در صورتی که در آموزه های عرفانی ناب شیعی نماز معراج مومن و تجلی گاه جمال و عظمت خداوند عزوجل می باشد (الصلوة معراج المومن : نماز، معراج مؤمن است – اعتقادات مجلسی ، ص 29). همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نماز به معراج رفتند.