نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

فساد اخلاقى ابن عربى در تأویل و تفسیر به رای – در جماع ، فاعل و مفعول خداست!

فساد اخلاقى ابن عربى در تأویل و تفسیر به رای – در جماع مرد و زن، فاعل و مفعول خداست!

 

اوج ابتذال در معتقدات ابن عربى را مى‏توان در ذیل کلامش یافت، آنجا که در نهایت بر طبق وحدت شخصیه قائل مى‏شود: این خداست که در هنگام جماع مرد و زن، هم فاعل است و هم مفعول! به قول شارح: این خداست که ـ در هنگام مواقعه ـ دارد خدایى می کند!

 

بر مؤلف این نوشتار است در ادعاى نسبتى که به بزرگان عرفان و فلسفه مى‏دهد نهایت دقت و تحقیق را داشته باشد تا خواننده و پژوهشگر محترم، با رجوع به منابع و مآخذ مذکور، بدون هرگونه تعصب و شخصیت زدگى به صحت ادعاى مطرح شده پى ببرند.[۱]

 

در این قسمت مطالبى را نسبت به سیاست منزلى ابن عربى مطرح مى‏کنیم تا بنگریم آیا مدافعان ابن عربى، توجیه و تأویلى براى فعل شرم آور ابن عربى ذکر مى‏کنند؟ و آیا مى توان تشخیص داد روش شوم و ضد اخلاقی ابن عربى برخاسته از تأویل کدام مطلب وحیانى است؟

 

ابن عربى در کُتب مختلف خود مطالب متعدد و متنوعى نسبت به عشق ورزیدن به زنان پرى چهره و دلرُبا دارد.

علت تألیف کتاب «ترجمانُ الأشواق» را از زبان ابن عربى بشنوید که در ابتدا با ادامه مطلب …

ملاّصدرا به مانند مرادش ابن عربى، مطالب خود را متعلق به خداوند مى ‏داند!

ملاّصدرا به مانند مرادش ابن عربى، مطالب خود را متعلق به خداوند مى ‏داند!

 

در مقدمه اسفار مى‏ خوانيم:     

اشتعلت نفسي لطول المجاهدات اشتعالاً نوريّاً، والتهب قلبي لكثرة الرياضات التهاباً قويّاً، ففاضت عليها أنوار الملكوت… ولحقتها الأضواء الأحديّة، وتداركتها الألطاف الإلهيّة… وانكشف لي رموز لم تكن منكشفة هذا الانكشاف من البرهان، بل كلّ ما علمته من قبل بالبرهان عاينته مع زوائد بالشهود والعيان من الأسرار الإلهيّة والحقايق الربّانيّة والودائع اللاّهوتيّة… فألهمني اللّه‏ الإفاضة ممّا شربنا جرعة للعطاش الطالبين؛

 

در اثر مجاهدات طولانى، نفسم اشتعالى نورى يافت. و در اثر كثرت رياضات، قلبم حرارتى قوى پيدا كرد، پس انوار ملكوت بر آن تابيدن گرفت… و پرتوهاى احديت به آن پيوند خورد، و الطاف الهى آن را دريافت… و رموزى براى من منكشف شد كه در اثر برهان چنين انكشافى را نداشت، بلكه تمامى اسرار الهى و حقايق ربانى و ودايع لاهوتى را كه از پيش با برهان دانسته بودم، با زوائدى بر آن به شهود و عيان مشاهده كردم… پس خداوند به من الهام كرد كه جرعه‏ اى از آنچه نوشيده ‏ام بر جويندگان تشنه افاضه كنم.

سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف

گه ز روى نقل و گه از روى لاف[1]

 

دقيقاً همين مطالب را مى ‏توانيد در كتب مختلف وى بيابيد، از قبيل مفاتيح الغيب، مقدمه، ص137 به بعد؛ اسرار الآيات، مقدمه، ص49؛ شواهد الربوبيّة با تعليق آشتيانى، مقدمه، ص131 ـ 133؛ والمظاهر الإلهيّة في الأسرار العلوم الكماليّة، مقدّمه، ص3 و…

 

مثلاً در مظاهر الإلهيّة مى‏ گويد:

اجعلنا من العارفين ادامه مطلب …

تشبیه ذات خداوند و اجتماع نقیضین در کلام فلاسفه و عرفا

تشبیه ذات خداوند و اجتماع نقیضین در کلام فلاسفه و عرفا

 

در مکتب برهان و دین، مذهب اهل تعطیل در مورد معرفت خداوند باطل است. و معناى تعطیل این است که بشر حتّى از بحث درباره وجود خداوند طفره رفته و یا اینکه وجود او را انکار کند، امّا پس از اقرار به وجود خداوند هر گونه تعمّق و تحقیق و جستجو درباره معرفت کنه ذات او داخل در مسأله تشبیه است.

 

فلسفه و عرفان به این مسأله مهم توجّه نداشته، پس از بحث اثبات وجود خداوند، در مورد شناخت حقیقت ذات او بحث مى‏کند، و در نهایت کنه وجود او را عین وجود و هستى مطلق و بى‏ منتها مى‏داند که به ادامه مطلب …