نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نقد عرفان مصطلح – صلح کل و اتحاد مذاهب در عرفان و تصوف

نقد عرفان مصطلح – صلح کل و اتحاد مذاهب در عرفان و تصوف

 

یکی از مبانی مهم در اعتقادات صوفیه صلح کل است، به این معنا که:

دكتر غني مي گويد : “در نظر عارف كامل همه اديان و مذاهب يكسانند و براي هيچيك ترجيحي قائل نيست يعني ديانت اسلام با بت پرستي يكسان است و كعبه و ميخانه و صمد و صنم يكي است و صوفي پخته هيچوقت ناظر باين نيست كه انسان پيرو چه مذهبي است يا صورت عبادت او چيست.”

 

و مي گويد :  “تصوف واقعي هيچوقت زير بار ادامه مطلب …