نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

سران عرفان و تصوف از دیدگاه علامه مجلسی (ره)

علّامه مجلسي در در اواخر كتاب فارسي «حقّ اليقين» كه آخرين تأليف پر اثر و ذي قيمت اوست، و همان است كه مرحوم سيد عبد اللَّه شبر، آن را با جزئي تغييري به عربي ترجمه نموده است، درباره مشايخ صوفيه‏ می فرماید :

 

« پس اگر اعتقاد به روز جزا دارى امروز حجت خود را درست كن كه چون فردا حق تعالى از تو حجت طلبد جواب شافى و عذر پسنديده داشته باشى، و نميدانم بعد از ورود احاديث صحيحه از اهل بيت رسالت عليهم السلام و شهادت اين بزرگواران از علماى شيعه رضوان اللَّه عليهم بر بطلان اين طائفه (صوفیه) و طريقه ايشان در متابعت ايشان نزد حق تعالى چه عذر خواهى داشت؟!

 

آيا خواهى گفت متابعت حسن بصرى كردم كه چند حديث در لعن او وارد شده است؟ يا متابعت سفيان ثورى كردم كه با امام جعفر صادق عليه السّلام دشمنى مي كرده و پيوسته معارض آن حضرت مي شده است، و بعضى احوال او را در اول كتاب بيان كرديم يا متابعت غزالى را عذر خودخواهى گفت كه به يقين ناصبى بوده! و ميگويد در كتابهاى خود، به مان معنى كه مرتضى على امام است، من هم امام، و مي گويد: هر كس يزيد را لعنت ميكند گناهكار است، و كتابها در لعن و ردّ شيعه نوشته، مانند كتاب «المنقذ من الضلال» و غير آن يا متابعت برادر ملعونش احمد غزالى را حجت خواهى كرد؟ كه ميگويد: شيطان از اكابر اولياء اللَّه است؟! يا ملاى رومى را شفيع خواهى كرد كه ميگويد: ادامه مطلب …