نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نقد ابن عربی – ابن عربی و نفی عبودیت در برابر خداوند عزوجل

ابن عربی و نفی عبودیت در برابر خداوند عزوجل

 

دارا شکوه از قول محی الدّین ابن عربی چنین نقل کرده است: مرد آن است که الوهیّت خود را با الوهیّت حق مقابله کند و غالب آید، نه آنکه مقابله کند،الوهیّت حق را به عبودیّت خود.

( حسنات العارفین/ص38)