نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

انحراف ابن عربی در انتخاب بلافصل امیر المومنین علیه السلام

انحراف ابن عربی در انتخاب بلافصل امیر المومنین علیه السلام

و مردود بودن تقیه در آثار ابن عربی و عدم تشيع وی

بسیاری از مكاشفات عرفاني ابن عربی با مسائل یقینی و قطعی دینی و عقلی تشیع مخالف است از جمله او در کتاب فصوص الحکم در فص داودیه می گوید که رسول خدا صلي الله عليه و أله اؤ ىنيا رفت و کسی را به جای خود انتخاب نکرد…

ادامه مطلب …