نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نقد عرفان مصطلح – آقای انصاری همدانی : صوفی نعمت اللهی از اولیاءالله است!

نقد عرفان مصطلح – آقای انصاری همدانی : صوفی نعمت اللهی (معصومعليشاه) از اولیاءالله است!

 

در کتاب “روح مجرد” در صفحات 382 تا 384 چنین می خوانیم:

در زمان ايشان (آقا محمّد علي بهبهاني) درويش كشي رائج بود. در ليلة جمعه دوازدهم شهر جُمادَي الثّانيه سنة يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت هجريّة قمريّه كه حقير در همدان و در منزل و محضر حضرت آيت الله حاج شيخ محمّد جواد أنصاري همداني مشرّف بودم،ايشان در ضمن نصايح و مواعظ و قضايا فرمودند: آقا سيّد معصومعليشاه* را آقا محمّد علي بهبهاني در كرمانشاه كشت.

 

آقا محمّد علي سه نفر از اولياي خدا ادامه مطلب …