نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نظر شهید محراب آیت الله دستغیب درباره وحدت وجود و توضیح و تفسیر روایتی در این باره

نظر شهید محراب آیت الله دستغیب درباره وحدت وجود و توضیح و تفسیر روایتی در این باره

 

در کتاب 82 پرسش اثر شهيد محراب ، آية اللّه سيّد عبد الحسين دستغيب در باب توحید پرسش و پاسخی از ایشان ذکر شده که به شرح زیر است :

 

سوال : ((داخل فى الاشياء لاكشى ء داخل فى الشى ء و خارج من الاشياء لاكشى ء خارج من شى ء)).توضيح حديث فوق را بيان فرماييد.

 

آنهايى كه به وحدت وجود قائلند چه مى گويند و ردّ آنها چيست ؟

 

جواب : مورد سؤال جمله اى است از حديثى كه در كتاب اصول كافى از حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السّلام ) نقل نموده و مفاد اين حديث بيان تنزيه حق تعالى از اوصاف و احوال جسم و جسمانيات است و تمام حديث اين است :

((سئل اميرالمؤ منين ( عليه السّلام ) بم عرفت ربك ؟ قال :بما عرّفنى نفسه ، قيل :وكيف عرّفك نفسه ، قال :لا يشبهه صورة ولا يحس بالحواس ولا يقاس بالناس ،قريب فى بعده بعيد فى قربه فوق كلّ شى ء ولا يقال شى ء فوقه ، اءمام كل شى ء و لايقال له اءمام ،داخل فى الاشياء لا كشى ء داخل فى شى ء و خارج من الاشياء لاكشى ء خارج من شى ء،سبحان من هو هكذا و لا هكذا غيره ولكل شى ء مبتدء)).[1]

 

ترجمه حديث : سؤ ال گرديد از اميرالمؤ منين ( عليه السّلام ) به چه چيز شناختى پروردگارت را؟ فرمود: به آنچه ادامه مطلب …