نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

حسن بصری در روایات اهل بیت علیهم السلام

پیشتر و در پاسخ به افرادی که تمامی روایات نقد تصوف را جعلی نامیده بودند! بیان شد که روایات بسیاری در نقد تصوف، نقد شخصیت ها و سران تصوف و نقد اعتقادات و آداب صوفیانه در کتب متقدم شیعه (قرن ۴ و ۵) وجود دارد و به مصادر برخی از آنها به صورت تیتروار اشاره شد.

یکی از کسانی که از او به عنوان اولین سردمداران و سران عرفان و تصوف در صدر اسلام یاد می شود حسن بن أبی الحسن بصری (حسن بصری) نام دارد که روایات بسیاری در مذمت وی نقل شده است. در این مطلب ، به بیان بخشی از این روایات خواهیم پرداخت.

عناوین روایات :

1- عدم اعتقاد به امامت اهل بيت علیهم السلام

2- حسن بصری و غدیر

3- حسن بصری و ذوی القربی

4- حسن بصری و فضیلت ابوبکر

5- عدم اعتقاد حسن بصري به تقيه

6- اعتقاد حسن بصري به تفويض

6- تلون عقیده

7- ديگر عقايد حسن بصری

8- برخورد حسن بصری با امیرالمؤمنین علی علیه السلام

9- حسن بصری، سامری امت

10- نفرین حسن بصری توسط امیرالمؤمنین علیه السلام

11- حسن بصری و امام زین العابدین علیه السلام

ادامه مطلب …