نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

دانلود کتاب اسلام و تجدد به قلم مهدی نصیری

دانلود کتاب اسلام و تجدد به قلم مهدی نصیری (دانلود در پایین صفحه )

 

غرب‌ عالَم‌، در قرون‌ پانزده‌ و شانزده‌ ميلادي‌، آبستن‌ رخدادها و دگرگوني‌هاي‌ نظري‌ و فلسفي‌ شد كه‌ مولود آن‌، مذهب‌ و تمدني‌ ويژه‌ و از جهاتي‌ متفاوت‌ با همه‌ مذاهب‌ و تمدن‌هايي‌ بود كه‌ تاريخ‌ بشريت‌ نشان‌ مي‌داد. آن‌ مذهب‌ و تمدن‌ ـ كه‌ اكنون‌ موسوم‌ به‌ تجدد و تمدن‌ جديد است‌ ـ بيش‌ از يك‌ قرن‌ است‌ كه‌ بسط‌ و نفوذي‌ عالم‌گير يافته‌ و هيچ‌ مذهب‌ و جامعه‌اي‌ از تأثير آن‌ بركنار نمانده‌ است‌. جامعه‌ اسلامي‌ و شيعي‌ ما نيز از اين‌ بسط‌ و نفوذ، در امان‌ نبوده‌ و علاوه‌ بر پذيرش‌ مظاهر گوناگون‌ تمدن‌ غرب‌، پذيراي‌ بسياري‌ از انگاره‌ها و آموزه‌هاي‌ تجدّد نيز بوده‌ است‌..

ادامه مطلب …