نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

آيا مولوي تقيّه كرده است؟ بررسی امکان تقیه در آثار مولوی – قسمت اول

آيا مولوي تقيّه كرده است؟ بررسی امکان تقیه در آثار مولوی – قسمت اول

 

مولوي و سلاطين و دولتمردان معاصر وي

رابطه مولوي با سلاطين و امراءِ قونيه كه اكثر عمر مولوي در آنجا سپري­ شده كاملاً صميمانه بوده و هيچ ضرورتي جهت تقيّه وجود نداشته است.

اكثر دوران زندگي مولوي در قونيه گذشت. پادشاهان، وزراء و دولتمردان سلاجقه در آنجا حاكميت داشتند. برخي از اين حاكمـان گرايش به  تصوّف داشتند و سايرين هـم مخالفتي ابـراز نمي­كردند. اصولاً محيط قونيه محيط اباحه­گري بود. يهوديان و مسيحيان و . . .  در كنار مسلمانان با كمال آزادي زندگي مي­كردند. شراب فروشي و شرابخواري، بر پائي مجالس سماع و لهو و لعب رواج داشت.

مولوي با برخي سلاطين نظير: عزّالدّين­ كيكاوس (643-655) و ادامه مطلب …