نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نقد ابن عربی – برخي از فتاواي ابن عربي!

نقد ابن عربی – برخي از فتاواي ابن عربي!

 

كسي كه نماز خود را از روي عمد ترك كند قضا ندارد – پيامبر اكرم علیه السلام غنا گوش مي كردند (نعوذ بالله) – نماز جمعه بر مسافر واجب است  – رو به قبله بودن در هنگام غايط و بول كردن جايز است – خوردن و آشاميدن عمدي در روزه، قضا و كفاره ندارد.

 

امروزه سخن درباره ابن عربي بسيار است ، بعضي او را واصل به حق و بعضي او را دور از حق معرفي مي كنند ، بعضي او را از عامه و بعضي از خاصه ، نظر شما چيست ؟ بهتر است كه قدري با فتاوي ابن عربي آشنا شويد كه شايد بدين وسيله، به جواب سؤالات خود نزديك شوید.      

 

1 كسي كه نماز خود را حتي از روي عمد ترك كند، قضا ندارد!

«علماء در اين امر اختلاف كردند، لذا ادامه مطلب …