نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نمونه هايى از رياضات عجيب سران عرفان و تصوف-حضرت آیت الله مکارم شیرازی

نمونه هايى از رياضات عجيب سران عرفان و تصوف – حضرت آیت الله مکارم شیرازی

 

موضوع رياضت و ترك لذايذ مادى و تحمل اعمال شاقه، از اصولى ترين ريشه هاى تصوف است كه در ميان عموم فرق آنها ـ با تفاوتهايى ـ ديده مى شود، حتى فرقه هايى كه قبل از اسلام بودند و مخصوصاً هندوها كه تصوف در ميان آنها از زمانهاى بسيار قديم وجود داشته، اين خصيصه تصوف را به حد كافى داشته اند.

 

كارهايى از بعضى صوفيان به عنوان رياضت نقل شده كه عقل انسان را حيران مى كند، از جمله «شيخ عطار» در «تذكرة الاولياء» در شرح حال «شبلى» مى نويسد.

 

 

1ـ يك بغل چوب را به جان خود خورد مى كرد

«نقل است كه شبلى سردابه اى داشتى كه در آنجا همى شدى و آغوشى چوب با خود بردى و ادامه مطلب …