نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

فساد اخلاقى ابن عربى در تأویل و تفسیر به رای – در جماع ، فاعل و مفعول خداست!

فساد اخلاقى ابن عربى در تأویل و تفسیر به رای – در جماع مرد و زن، فاعل و مفعول خداست!

 

اوج ابتذال در معتقدات ابن عربى را مى‏توان در ذیل کلامش یافت، آنجا که در نهایت بر طبق وحدت شخصیه قائل مى‏شود: این خداست که در هنگام جماع مرد و زن، هم فاعل است و هم مفعول! به قول شارح: این خداست که ـ در هنگام مواقعه ـ دارد خدایى می کند!

 

بر مؤلف این نوشتار است در ادعاى نسبتى که به بزرگان عرفان و فلسفه مى‏دهد نهایت دقت و تحقیق را داشته باشد تا خواننده و پژوهشگر محترم، با رجوع به منابع و مآخذ مذکور، بدون هرگونه تعصب و شخصیت زدگى به صحت ادعاى مطرح شده پى ببرند.[۱]

 

در این قسمت مطالبى را نسبت به سیاست منزلى ابن عربى مطرح مى‏کنیم تا بنگریم آیا مدافعان ابن عربى، توجیه و تأویلى براى فعل شرم آور ابن عربى ذکر مى‏کنند؟ و آیا مى توان تشخیص داد روش شوم و ضد اخلاقی ابن عربى برخاسته از تأویل کدام مطلب وحیانى است؟

 

ابن عربى در کُتب مختلف خود مطالب متعدد و متنوعى نسبت به عشق ورزیدن به زنان پرى چهره و دلرُبا دارد.

علت تألیف کتاب «ترجمانُ الأشواق» را از زبان ابن عربى بشنوید که در ابتدا با ادامه مطلب …

قاعده ی المجاز قنطرة الحقيقه و عشق به نوجوانان زیبارو از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

قاعده ی المجاز قنطرة الحقيقه و عشق به نوجوانان زیبارو از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

 

از مطالب شگفت‏ انگيز حجة الحق (ابن سینا) ، نظريه قاعده «المجاز قنطرة الحقيقه» است. ابن سينا با چيدن مقدمات چهارگانه به عنوان اولين فيلسوفِ مسلمان، مبناى تئوريك عشق را به صورتِ زيبا و مليح بنياد نهاد! و اين ابتكار مختص اوست و حكماى بعد از او ـ از جمله صدرا ـ در واقع از خوان رنگارنگ او بهره برده ‏اند.

 

در فصلى كه تحت عنوان: عشق ظرفاء و فتيان للأوجه الحسان (يعنى عشق ظريفان و جوانان نسبت به زيبارويان) در رابطه با عشق مجازى، به گمان خود متبحرانه استدلال مى‏ آورد و مبناى فلسفى و عقلى اين نوع عشق را محكم و استوار مى‏ كند. در راستاى اين هدف طاقت فرسا ـ اما دلپذير ـ چهار ادامه مطلب …