نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

دست نوشته حضرت آیت الله سیستانی و رد و عدم تایید عرفان ابن عربی

دست نوشته حضرت آیت الله سیستانی و رد و عدم تایید عرفان ابن عربی

 

با توجه به اینکه در برخی از سایتهای ترویج دهنده عرفانهای انحرافی و تاکید آنها به عرفان ابن عربی و تبلیغ کتابهایی مثل فصوص وسوء استفاده برخی از آقایان ازبزرگان برای موجه نشان دادن مکتب خود استقتائی از آیت الله سیستانی صورت گرفته و ایشان با صراحت عرفان صاحب فصوص را مورد تایید ندانستند.

 

به گزارش شیعه آنلاین، در دوره های مختلف تاریخ تشیع، علما و مراجع عظام تقلید  موضع گیری هایی در ادامه مطلب …