نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

پرستش کنندگان ذَکَر و فرج (آلات تناسلی) و….تمام اینها پرستش خداست!

پرستش کنندگان ذَکَر و فرج (آلات تناسلی) و….تمام اینها پرستش خداست!

عارف! بزرگ ملا سلطانعلی گنابادی در تفسیر بیان السعاده ج۲ ص۴۳۷ می نویسد:

و لما کان اجزاء العالم مظاهر الله الواحد القهار بحسب اسماء اللطفیه و القهریه کان عبادة الانسان لای معبود کانت عبادة الله اختیارا ایضا…….

ادامه مطلب …