نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نقد ابن عربی – فقه عبدالله ابن عمر و ارجحیت کلام وی بر کلام امیرالمومنین ( علیه السلام )

نمونه دیگری از انحراف عقیدتی:فقه عبدالله ابن عمر….کلام عبدالله بن عمر بر کلام امیرالمومنین ( علیه السلام ) ارجحیت دارد(نعوذ بالله).

دشمنی عمر بن خطاب و خانواده وی با امیرالمومنین ( علیه السلام ) غیر قابل انکار است .در این میان عبدالله بن عمر ، بسیار دشمنی با امیرالمومنین ( علیه السلام ) داشت .ابن عمر کسی است که بعد از قتل عثمان ، از بیعت با امیرالمومنین ( علیه السلام ) خودداری کرد . ادامه مطلب …