نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

آیت الله بهجت: چرا بعضى از علما خودشان در خانه نان تهيه مى كردند؟!

آیت الله بهجت: چرا بعضى از علما خودشان در خانه نان تهيه مى كردند؟!

 

[تصویر: 10059_776.jpg]سيّد بحرالعلوم ـ رحمه اللّه ـ با آن همه بركات، از لحاظ سنّ كمتر از شيخ انصارى ـ رحمه اللّه ـ عمر كرده است! و شهيد اول ـ رحمه اللّه ـ چه قدر كتاب هاى نافع و قوى و متين دارد. توفيق در تحصيل چيز ديگر است، توفيق به كثرت اشتغال نيست.

 

خيلى خطرناك است كه ندانيم قُدما چه راهى را مى رفتند! دليل عقب ماندگى ما آن است كه اموال شبهه ناك مصرف مى كنيم، و مال شبهه ناك، ايجاد ترديد و شبهه مى كند، و به قدر ضرورت و نان خالى اكتفا نمى كنيم.

 

اين ها است كه در تحصيل ايمان و يقين و توفيق در تحصيل و آثار و بركات آن اثر ادامه مطلب …