نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

محدودیت عقل،نهی از خودرأیی در معارف الهی و تفاوت عقل فلسفی با دینی

محدودیت عقل ، نهی از رأی و قیاس در معارف الهی ، میزان و معیار حجیّت عقل و تفاوت عقل فلسفی با عقل دینی – استاد مهدی نصیری

 

عقل فلسفی:

در تبیین موضع قرآن و عترت درباره ی فلسفه، قبل از هر چیز ، ضروری است به سراغ تلقی فلسفه از عقل رفته و سپس به مقایسه ی آن با آنچه قرآن و عترت درباره ی عقل گفته اند، بپردازیم . عصاره و جمع بندی آنچه فیلسوفانی چون ارسطو، فارابی، ابن سینا و ملاصدرا درباره ی  عقل گفته اند – فارغ از پاره ای اختلاف نظرهای جزیی- بدین شرح است:

 

الف) آدمی مرکب از جسم و نفس (جان) است . نفس دارای پنج قوه و نیرو است:

  1.      غاذیه (تأثیرگذار در غذاها و خوردنی ها )

 2.      حاسّه ( ادراک کننده محسوسات )

 3.      متخیّله ( دریافت کننده ی صورت های خیالی )

 4.      نزوعیه ( دربردارنده ی تمایلات و کشش های نفسانی چون محبت، غضب، ترس، رضایت و …)

 5.      ناطقه ( نیروی تفکر و تعقل و به عبارت دیگر ، عقل )

 

ب) آدمی با قوه ی ناطقه و عقل ، فعالیت عقلانی ، تفکر و اندیشه ورزی ، به دریافت معارف، حقایق، علوم و فنون ادامه مطلب …