نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

کوتاه نگاشت هایی درباره فلسفه و عرفان(5)،نسبت‌ فلاسفه يونان‌ با نبوت‌،مهدی نصیری

کوتاه نگاشت هایی درباره فلسفه و عرفان(5)،نسبت‌ فلاسفه يونان‌ با نبوت‌ و دیانت،مهدی نصیری
 
 
فلاسفه مسلمان در پاسخ به این اشکال که چرا الهیات و توحیدتان را از فلاسفه یونانی گرفته اید، می گویند این فلاسفه خود متدین به ادیان الهی و بلکه خود پیامبر بوده اند.

همچنين‌ بعضي‌ از ادامه مطلب …