نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

قاعده ی المجاز قنطرة الحقيقه و عشق به نوجوانان زیبارو از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

قاعده ی المجاز قنطرة الحقيقه و عشق به نوجوانان زیبارو از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

 

از مطالب شگفت‏ انگيز حجة الحق (ابن سینا) ، نظريه قاعده «المجاز قنطرة الحقيقه» است. ابن سينا با چيدن مقدمات چهارگانه به عنوان اولين فيلسوفِ مسلمان، مبناى تئوريك عشق را به صورتِ زيبا و مليح بنياد نهاد! و اين ابتكار مختص اوست و حكماى بعد از او ـ از جمله صدرا ـ در واقع از خوان رنگارنگ او بهره برده ‏اند.

 

در فصلى كه تحت عنوان: عشق ظرفاء و فتيان للأوجه الحسان (يعنى عشق ظريفان و جوانان نسبت به زيبارويان) در رابطه با عشق مجازى، به گمان خود متبحرانه استدلال مى‏ آورد و مبناى فلسفى و عقلى اين نوع عشق را محكم و استوار مى‏ كند. در راستاى اين هدف طاقت فرسا ـ اما دلپذير ـ چهار ادامه مطلب …