نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | - کاهش اندازه

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نقد ابن عربی – ابن عربی : از معرفت امام زمانم رویگردان هستم و از خدا آن را نخواسته ام!

ابن عربی : از معرفت امام زمانم رویگردان هستم و از خدا آن را نخواسته ام!

ابن عربی ادعا مي‏کند که از خدا نخواسته است که امام زمانش را بشناسد و میگوید که از معرفت امام زمانش روی گردان بوده است! که مبادا براي لحظاتي از معرفت خدا و مقامات شهود خود بي بهره! بماند، و وقتش را در طلب امام زمانش ضايع! کند:

 

«فاعلم أني علي الشك من مدة إقامة هذا المهدي إماما في هذه الدنيا ادامه مطلب …